Våra utbildningar

UTBILDNINGAR I

SKYDD MOT

OTILLÅTEN

PÅVERKAN

FÅ HJÄLP AV LANDETS LEDANDE SÄKERHETSEXPERTER NU!

"Att studera är som att ro uppför strömmen, den som inte tar krafttag glider tillbaka"

KONTAKTA OSS FÖR ATT BOKA DIN KURS I SKYDD MOT OTILLÅTEN PÅVERKAN!

Säkerhetssamordnare i en kommun.

”Kursen gav mig många idéer, konkreta verktyg och material för att fortsätta arbeta med otillåten påverkan på hemmaplan.”

Säkerhetschef i en förvaltningsmyndighet.

”Säkkon reducerar inte problemet med hot, våld och otillåten påverkan till att handla om medarbetarnas bemötande. Istället hjälper de till från ax till limpa genom att riskbedöma, ta fram säkerhetsmanualer och sedan implementera dessa genom utbildningsinsatser.”

HR-ansvarig i en stadsdelsförvaltning.

”Vi valde Säkkon eftersom de hade längst erfarenhet av att genomföra utbildningar i skydd mot otillåten påverkan. Det kändes tryggt.”

SKYDD MOT HOT, VÅLD OCH ANNAN OTILLÅTEN PÅVERKAN FÖR MEDARBETARE

En endagskurs för medarbetare där deltagarna lär sig att identifiera den egna arbetsplatsens sårbarheter och risker med hot, våld och annan otillåten påverkan samt hur man skyddar sig mot dessa.

Kursen varvar föreläsningar, workshops, seminarier, filmexempel och sällskapsspel. Kursen anpassas alltid till uppdragsgivarens förutsättningar. Färdiga skräddarsydda kurser finns för handläggare inom byggnadstillsyn och socialtjänst.
Offert

SKYDD MOT OTILLÅTEN PÅVERKAN FÖR SÄKERHETS- OCH PERSONALFUNKTIONER

En tvådagarskurs för personal tillhörande personal- och säkerhetsavdelningar samt skyddsombud och fackligt förtroendevalda.

Deltagarna lär sig metoder för att på ett systematiskt sätt identifiera, åtgärda och följa upp sin arbetsplats arbete mot otillåten påverkan.

Kursen varvar föreläsningar, workshops, grupparbeten, seminarier, filmexempel, sällskapsspel och litteraturgenomgångar. Kursen anpassas alltid till uppdragsgivarens förutsättningar.
Offert 

SKYDD MOT OTILLÅTEN PÅVERKAN FÖR LEDNINGS- OCH STYRGRUPPER

Föredrag 30 till 90 minuter för lednings- och styrgrupper. Innehåller genomgång av de fem formerna av otillåten påverkan, den egna organisationens statistiska riskutsatthet och kända framgångsfaktorer för att skydda sig mot dessa risker.

Presentation med efterföljande seminarie-diskussion. Föredraget anpassas alltid till uppdragsgivarens förutsättningar.

Offert

KURS I SÄKER MÖTESHANTERING OCH SJÄLVSKYDD

En endagskurs för personal som kan hamna i hotfulla situationer. Deltagarna lär sig väl beprövade grundförfaranden för verbala konflikter och underlägen samt effektiva självskyddstekniker som inte kräver någon förkunskap.

Endast etiska, medicinska och juridiskt godkända tekniker ingår och innehållet anpassas alltid till deltagarnas förutsättningar och övas i en trygg miljö med mycket erfarna instruktörer med en pedagogiskt anpassad progression.

Offert

CITAT FRÅN KURS

Receptionist

”Konkreta exempel på olika former av otillåten påverkan vilket gör begreppet mindre diffust. Praktiska tips om hur man bemöter konfliktbenägna personer. Bra koppling till vår yrkesroll med en ovanlig blandning av teori, film, övningar och spel. Utmärkt!”

Socialsekreterare

”Bra nivå och väl avvägt vad gäller tidsåtgång. Plus också för gruppövningen med lego som var givande samtidigt som den var tillräckligt lättsam för att skapa en bra diskussion mellan deltagare som träffades för första gången. Mycket bra föreläsare.”

Tillsynshandläggare

”Bra tydliggörande avseende korruption och vad som är korruptionsförsök. Bra med konkreta exempel utifrån verksamheten. Kul och kreativt satt att lära sig mer om ett annars kanske lite torftigt ämne. Dynamisk och bjöd på skratt, gjorde att jag glömde bort tiden”.

KONTAKTA OSS FÖR ATT BOKA DIN KURS I SKYDD MOT OTILLÅTEN PÅVERKAN!

SÄKKON I

SIFFROR

Vi är ett av Länsstyrelsen auktoriserat säkerhetsföretag som erbjuder kvalificerad säkerhetsrådgivning och utbildning.
0
Års erfarenhet
0
Slutförda kurser
0
I betyg på en 6-gradig skala
0
Utbildade deltagare

VARFÖR

SÄKKON

Vi har över 20 års erfarenhet av att skydda organisationer mot hot, våld och otillåten påverkan.

Kunskap

Våra konsulter är säkerhetsspecialister med erfarenhet som skyddsombud. Vi för en ständig dialog med de myndigheter och institutioner som ligger i framkant i arbetet med kring otillåten påverkan.

Trovärdighet

Våra konsulter har eftergymnasial utbildning inom riskhantering, juridik och brottsförebyggande säkerhetsarbete. Alla kurser är designade av personal med en universitetsexamen inom säkerhet.

Tillgänglighet

Vi vet att säkerhetsincidenter inträffar med kort varsel och där dröjsmål ökar både ekonomiska skador så väl som påfrestningen för de inblandade. Vi har därför en mycket snabb responstid!

THE SÄKKON ADVANTAGE

  • Vi är ett auktoriserat bevakningsföretag – som kund kan du vara trygg med att all vår personal regelbundet kontrolleras mot polisens belastnings- och misstankeregister samt SÄPOs dataregister.
  • Respekt för arbetsrätten – vi har självklart kollektivavtal och är medlemmar i säkerhetsföretagens branschorganisationer.
  • Unik kompetens – Genom extensiva undersökningar, intervjuer och enkäter har vi byggt upp en unik händelsebank med konkreta fall av otillåten påverkan som validerats mot expertmyndigheter.
  • Miljöfokus – alla våra bilar är miljöbilar och vi arbetar kontinuerligt med processer för att minska miljöpåverkan i egen samt kunders verksamhet.
Meny